Beleidsplannen

Vlinderkind heeft een meerjarenbeleidsplan 2009 – 2013 waarin de volgende hoofdthema´s zijn opgenomen:

  • 2009: organisatie opbouwen en structuur geven, invullen van bestuursfuncties, aanvragen ANBI status en certificaat CBF;
  • 2010: invulling geven aan het communicatieplan, formeren van het basisnetwerk, formering adviesraad, aantrekken van de ambassadeurs, voorbereiden van de acties in 2011;
  • 2011: jaar van publieksacties, creëren van een solide financiële basis en invulling geven aan het continuïteitsplan 2013 – 2017;
  • 2012: regionale acties, uitbouwen van netwerk, voorbereiding van grote landelijk acties in 2013;
  • 2013: grote landelijke acties, evalueren van meerjarenbeleidsplan. Vaststellen van nieuw beleid op basis van evaluatie.
  • 2016: Mededeling bestuur Stichting Vlinderkind
 

beleidsplan3
Download het beleidsplan