Organisatie

Alle bestuursleden van de Stichting Vlinderkind beoefenen hun functie in het bestuur van Vlinderkind onbezoldigd. Hieronder eerst de functies van de bestuursleden binnen de Stichting Vlinderkind. Daaronder zijn de hoofd en nevenfuncties van alle bestuursleden opgenomen.

  • Henk Karman
  • Mr. Jack van Zijp
  • Paul Wunderink
  • Linda Koehorst
  • Harold Bons

Omdat het bestuur zich graag met raad en daad laat bijstaan is een adviesraad ingesteld. De adviesraad treedt op als klankbord en voorziet het bestuur, gevraagd en ongevraagd, van adviezen. De leden van de advies- raad zijn rechtstreeks benaderd om hun specialistische kennis en/of ervaring op een specifiek gebied.

Stichting Vlinderkind wordt mede gevormd door de “Vrienden van Vlinderkind”. Dit zijn vrijwilligers die zich inzetten voor de stichting door activiteiten te organiseren en projecten en publieksacties te ondersteunen.