Schenkingen en nalatenschap

Met jouw schenking of nalatenschap aan Stichting Vlinderkind steun je het wetenschappelijk onderzoek naar EB en draag je bij aan de pijnbestrijding van EB-patiënten. Hieronder lees je meer over de verschillende manieren waarop je ons kan helpen bij leven en welzijn of als nalatenschap.

Schenkingen

je kan op 2 manieren aan ons schenken:

Gewone schenking
Voor fiscale aftrekbaarheid van een gewone schenking geldt een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van je drempelinkomen (het totaal van je inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder je persoonsgebonden aftrek), met een minimum van € 60. Wat je meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag je aftrekken. Maar je mag niet meer aftrekken dan het maximum. Dat is 10% van je drempelinkomen.

Periodieke schenkingen
Periodieke schenkingen zijn voor 100% fiscaal aftrekbaar en er bestaat geen maximum. De belastingdienst stelt wel een aantal voorwaarden om je schenking volledig af te mogen trekken:

  • De gift moet via een schriftelijke overeenkomst vastgelegd zijn.
  • Je dient minimaal 5 jaar achtereen, minstens 1 keer per jaar een bedrag over te maken dat steeds (ongeveer) even hoog is.
  • De gift stopt uiterlijk bij je overlijden.
  • Vlinderkind levert je geen tegenprestatie voor de gift.

Fonds op Naam

Met een Fonds op Naam biedt Vlinderkind u de mogelijkheid om een eigen fonds op te richten: een fonds met een bepaalde doelstelling op het gebied van Epidermolysis Bullosa (EB) in Nederland. Op deze manier kunt u voor een aantal jaren uw familienaam of de naam van een overleden dierbare aan het werk van Vlinderkind verbinden. Zo kan deze voor u belangrijke naam nog voortleven en kan het fonds bijdragen aan de strijd tegen EB. U kunt het Fonds op Naam bij leven, maar ook bij testament oprichten.

Nalatenschap

Overweegt u Stichting Vlinderkind op te nemen in uw testament, dan is het goed om het volgende te weten:

  • Omdat Stichting Vlinderkind als goed doel vrijgesteld is van erfbelasting (voorheen successierecht genoemd), komen gelden die aan ons worden nagelaten geheel ten goede aan ons werk.
  • Er bestaan twee manieren om na te laten:

1. Stichting Vlinderkind is erfgenaam
Als (mede)erfgenaam erven Vlinderkind en eventuele mede-erfgenamen alle baten en schulden van de nalatenschap. In de praktijk zal een goed doel een nalatenschap altijd ‘beneficiair’ aanvaarden, dat wil zeggen dat de erfenis alleen geaccepteerd wordt als er sprake is van een positief saldo.
2. Vlinderkind is legataris
Een legaat houdt in dat u een bedrag in geld of een goed (zoals een huis of een stuk grond, een aandelen- portefeuille of een waardevol schilderij) nalaat aan Vlinderkind.

Nalaten aan een goed doel kan alleen door het testament op te laten maken door een notaris. Anders is het niet rechtsgeldig.

Heeft u vragen of behoefte aan een adviesgesprek? Neem dan contact met ons op.