Onderzoek

UMCG Expertisecentrum voor blaarziekten

Dr. Marieke Bolling

Dermatoloog

Drs. José Duipmans

Verpleegkundig Specialist blaarziekten

Birthe Ruiter

Verpleegkundig consulent

Dr. Peter van den Akker

Klinisch Geneticus

Het UMCG is een expertisecentrum voor zeldzame aandoeningen op het gebied van blaarziekten: epidermolysis bullosa (EB), auto-immune blaarziekten (AIBD) en Stevens-Johnsons syndroom/toxische epidermale necrolyse (SJS/TEN). Een zeldzame aandoening is een ziekte die minder dan 1 op de 2.000 mensen heeft.

Het ministerie van VWS heeft het UMCG aangewezen als expert in deze zorg. 

Europees zorgnetwerk

Het expertisecentrum is onderdeel van het Europese referentienetwerk ERN Skin. Dit is een Europees netwerk voor ziekenhuizen met expertise op het gebied van zeldzame huidziekten.